ساعات کار مطب

شنبه تا پنجشنبه (با وقت قبلی)

تماس با ما

084 66 267 ،124 29 221 - 021

تعیین وقت

اولین مشاوره شما رایگان است

آیا کلیه دندان ها که عصب کشی میشوند نیاز به روکش پیدا میکنند ؟

آیا کلیه دندان ها که عصب کشی میشوند نیاز به روکش پیدا میکنند ؟

اغلب دندان ها که عصب کشی شدن معمولا به دنبال عصب کشی بخش زیادی از دندان از دست میرود و دندان به علت خشک شدن و بافت از دست دادن کاندید درمان روکش میشود اما گاهی مواقع میشود بدون انجام روکش حتی با ترمیم های کامپوزیتی یا غیره دندان را حفظ کرد بدون اینکه روکشی […]